Bc. Tomáš Vazač

Bakalářská práce

Bezpečnost v bezdrátových senzorových sítích pomocí párování v reálném čase

Security in wireless sensor networks using pairings in real-time applications
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat existující implementace knihoven pro bezdrátové senzorové sítě implementující párování. Za pomoci vybraných knihoven implementovat vlastní aplikaci pro ustanovení klíče v reálné síti a ustanovit zabezpečenou komunikaci. Následně aplikaci zanalyzovat a nalézt nejnáročnější místo výpočtu.
Abstract:
The goal of this thesis is to explore existing libraries for wireless sensor networks, which implement pairing. Using some of these libraries develop an application for establishing a shared key and establishing secure communication in real sensor network. Then analyze the time complexity of this application and find the most time-consuming point of the shared key computation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Filip Jurnečka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky