Mgr. Petra Šulková

Master's thesis

Personality and Shopping Styles in Young Slovak Adults

Personality and Shopping Styles in Young Slovak Adults
Abstract:
Cieľom tejto výskumnej štúdie bola explorácia možných súvislostí medzi vybranými osobnostnými charakteristikami a nákupnými štýlmi v oblasti módy u osôb v období mladej dospelosti (20-30). Tieto vzťahy sa skúmali na vzorke 253 respondentov zo Slovenska pomocou dotazníkov NEO-FFI na osobnostné charakteristiky a CSI na nákupné štýly. Pomocou faktorovej analýzy sme identifikovali 6 nákupných štýlov, menovite …more
Abstract:
The purpose of this study was the exploration of possible associations between specific personality traits and shopping styles in the context of fashion at the developmental stage of young adulthood (20-30). Quantitative research was realized on 253 respondents from Slovakia. Two methods were used: NEO-FFI, focused on personality traits and CSI, focused on identifying shopping styles. Six shopping …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta