Petr MICHALEC

Bakalářská práce

Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech

Implementation and localization assumptions for downhill skiing in the subtropics
Anotace:
Bakalářská práce nese název Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech a podává přehled o jednotlivých oblastech v subtropech, kde se nachází lyžařská střediska. Z tohoto pohledu je důležité určit vhodnou klasifikaci klimatu. Na začátku práce porovnávám Köppenovu a Alisovu klasifikaci klimatu a vysvětluji, proč při výběru lokalit vycházím z klasifikace Alisova. Práce dále …více
Abstract:
This Bachelor thesis is called Localization and implementation assumptions for skiing in subtropics and gives and overview about each subtropical areas where ski resorts are located. From this point of view there is very important to identify a suitable climate classification. At the beginning of the thesis I compare Köppen´s and Alisov´s climate classification and explain why the area selection is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012
Zveřejnit od: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHALEC, Petr. Lokalizační a realizační předpoklady pro sjezdové lyžování v subtropech. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická