BcA. Dominika Nechalová

Diplomová práce

1. Teoretická část:\nl{}Identita místa ve fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Veřejný prostor\nl{}b) volný výstavní soubor: Veřejný prostor

1. Theoretical part: The Identity of Place in the Photography 2. Practical part : a) Public Space b) Public Space
Anotace:
Tato diplomová práce sleduje, jak důležitou roli hraje identita místa pro fotografa nebo pro fotografii v Ostravě. Hlavním cílem bylo uceleně představit fotografy, kteří ve své tvorbě pracují s Ostravskem a jeho geniem loci. Poukázat na jejich podobnost a problematiku, s kterou pracovali.
Abstract:
This diploma thesis follows the important role of the identity of the place for the photo-grapher or for photography in Ostrava. The main goal was to present photographers who work with Ostrava region and its genius loci in their work. And to point out to the similari-ties of them and to the issues they worked with.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jindra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nechalová, Dominika. 1. Teoretická část:\nl{}Identita místa ve fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Veřejný prostor\nl{}b) volný výstavní soubor: Veřejný prostor. Zlín, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie