Bc. Eliška Cetkovská

Bakalářská práce

Jazyk a styl módních časopisů

Language of Fashion Magazines
Anotace:
Diplomová práce „Jazyk módních časopisů“ se zabývá obsahem magazínů věnujících se módě. Pracuje podrobněji se dvěma populárními periodiky. Nastiňuje kontext jejich vzniku a charakterizuje jejich specifika. Popisuje strukturu časopisů, kompozici obsahu, charakter užívaných titulků, mapuje pravidelné rubriky a zmiňuje jejich žánry. Opírá se především o teorii stylistiky, neopomíná však ani jiné lingvistické …více
Abstract:
Diploma thesis „Language of Fashion Magazines“ deals with its content not only from the linguistic point of view. It studies two popular magazines (its Czech division). The thesis outlines context of its origin and characterizes their specifics. It describes structure of magazines, composition of their content, character of its headlines, maps regular sections and determines its genre. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání