Michaela Bugajová

Bachelor's thesis

Business Plan of B&B Commercial Activity s.r.o.

Business Plan of B&B Commercial Activity s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro komerční činnost B & B s.r.o. která zahájuje novou divizi v Hulínské výrobě ocelových výrobků. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část teoretická, ve které jsou uvedeny klíčové pojmy. Druhá část praktická, která obsahuje základní informace o společnosti, vizi, poslání, dotazníku pro zákazníky, jakož i možnost a rozhovor …more
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is to create a Business Plan for B&B Commercial activity s.r.o. to launch a new division in Hulín's steel product manufacturing. Bakalar work is divided into three parts. The first part of the theoretician in which key terms are given. The second part of the practice, which includes basic information about the company, vision, mission, questionnaire for customers, as …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
  • Reader: Sylvia Plottová, Ph.D. MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.