Taťána Činovcová

Bakalářská práce

British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama

British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the topic of British Epic Theatre. It introduces the life of Bertolt Brecht, the establishment of his theatrical group Berliner Ensemble, and continues to trace Brecht's theories and practices in the works of various British playwrights. The thesis attempts to pinpoint the various ways in which the Epic Theatre movement adapted in Britain. The paper further includes the …více
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku Britského Epického divadla. V první části práce je představen život Bertolta Brechta, založení jeho Berlínského souboru a dále práce popisuje znaky Brechtovi teorie a praxe v dílech různých Britských dramatiků. Cílem této práce je poukázat na různé způsoby, kterými se Epické divadlo adaptovalo v Británii. Analytická část práce zahrnuje rozbor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Činovcová, Taťána. British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.