Ondřej ŠIMÍČEK

Bakalářská práce

Základní umělecká škola Příbor a pedagogové dechového oddělení

Elementary Arts School Příbor and its pedagogues of department of wind instruments
Anotace:
Tato práce se zabývá historií Základní umělecké školy Příbor a pedagogy dechového oddělení. Cílem je přiblížit historii ZUŠ a její vývoj, který je spjat s piaristickým klášterem, muzeem a knihovnou. Také poskytnou náhled na dechové oddělení a pedagogy, kteří zde působili, nebo nadále působí formou medailonu každého jednotlivce. Mapuje také historii Dechového orchestru mladých Příbor, který je nezbytnou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals the with history of the Elementary Art School Příbor and pedagogues of the wind instruments department. The main goal of this bachelor thesis is to present history of the Elementary Art School Příbor and its development which is connected with the Piarist monastery, the museum and the library. Thesis also gives a preview of the wind instruments department and pedagogues of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÍČEK, Ondřej. Základní umělecká škola Příbor a pedagogové dechového oddělení. Ostrava, 2017. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klarinet