Bc. Pavlína Přibylová

Diplomová práce

Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy

Primary prevention of drug addiction among students of secondary schools in the territory of Prague
Anotace:
Anotace Diplomová práce na téma „Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy“ analyzuje problematiku primární prevence u studentů 3. a 4. ročníků středních škol na území hlavního města Prahy. Teoretická část je věnována obecné charakteristice drogové závislosti, účinkům drog, primární prevenci a školní protidrogové prevenci. Klade důraz na příznaky …více
Abstract:
Annotation Dissertation on the topic of the „Prevention of Primary Drug Addiction prevention of High Schools Students within the area of the capital city of Prague" analyzes the problem of primary prevention of the high school students in the third and fourth grades in Prague. The theoretical part is focused on the general characteristics of drug addiction, effects of drugs, primary drug prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta