Danka Šípková

Bakalářská práce

Řízení konfliktů v pracovním procesu

The Conflict Management
Anotace:
V bakalářské práci popisuji teorii konfliktů vznikajících na pracovišti. V první části práce se věnuji konfliktu a důvodům proč k němu dochází. Jak se vyvíjí a které vlivy na něj působí. Dále se věnuji vysvětlení toho, kdo je manažer a jaké možnosti řešení konfliktů může využívat. Druhá část práce je zpracována na základě teorie. V teoretické části jsem použila tři nestandardizované rozhovory s manažery …více
Abstract:
These thesis are based on a theoretical knowledge of conflicts on a workplace. In the first part there is an explanation of the word conflict. It is focused on it´s causes, it´s progress and on the influences which affect it. I also describe who is manager and how many possibilities he has for resolving conflicts. The second part of the thesis is based on the theory. It is aimed on an interview with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Jiří Homonai

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy