Theses 

Letecká a dálková železniční doprava v regionu střední Evropy – Karolína Urbanovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Karolína Urbanovská

Bakalářská práce

Letecká a dálková železniční doprava v regionu střední Evropy

Air and Railway Transport in the region of Central Europe

Anotace: Bakalářská práce se zabývá osobní železniční a osobní leteckou dopravou ve vybraných zemích střední Evropy, respektive komparací obou forem dopravy na vybraných trasách. Dále se zabývá kvantifikováním maximálních přepravních kapacit letecké a dálkové železniční dopravy na vybraných trasách a v závěru nastiňuje východiska vhodného řešení vysokorychlostních železničních koridorů.

Abstract: The bachelor thesis deals with passenger railway and passenger air transport in selected countries of Central Europe, respectively comparisons of both modes of transport on selected routes. It also deals with the quantification of the maximum transport capacity of air and long-distance rail transport on selected routes, and finally outlines the appropriate solutions for high-speed rail corridors.

Klíčová slova: letecká doprava, železniční doprava, střední Evropa, konkurenceschopnost, kapacita, vysokorychlostní železnice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz