Bc. Martin STANĚK

Diplomová práce

Hospodářská opatření pro krizové stavy a postavení obce s rozšířenou působností nebo obce určené v této oblasti

Economic Measures for States of Crisis and the Role of Municipalities with Extended Competence of Municipalities Allocated in that Area
Anotace:
V diplomové práci autor poskytl základní obraz o systému hospodářských opatření pro krizové stavy a postavení obce s rozšířenou působností a obce určené v této oblasti. Rovněž přiblížil působnost Správy státních hmotných rezerv v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. Byla sestavena hypotéza, že obce s rozšířenou působností nebo obce určené mají zpracovanou dokumentaci týkající se hospodářských …více
Abstract:
In his diploma work the author provided the basic picture of the system of economic measures for states of crisis and the role of municipalities with extended competence and municipalities allocated in that area. At the same time he described the competence of the Administration of state material reserves in the area of economic measures for states of crisis. A hypothesis has been set up that the municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010
Zveřejnit od: 25. 5. 2010
Identifikátor: 16418

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Martin. Hospodářská opatření pro krizové stavy a postavení obce s rozšířenou působností nebo obce určené v této oblasti . Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 25ddeh 25ddeh/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.