Bc. Bedřich Hostinský

Master's thesis

Senioři za volantem

Seniors behind the driving wheel
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo popsat životní cestu seniorů jako řidičů a zjistit náhled seniorů na změny v dopravě, které se udály v průběhu jejich kariéry. Základem úvodní kapitoly teoretické části práce bylo vymezení pojmů senior a stárnutí a její doplnění o potřeby seniorů. Další kapitola se věnovala demografickému stárnutí a změnám prostředí a přinesla pojmy kvalita života, životní styl a aktivní …more
Abstract:
The goal of this dissertation is to describe life journey of senior citizens as drivers and to gain perspective to changes in traffic, that happened during their career. The basic concepts of the theoretical part of the dissertation were defining the term pensioners and ageing and its addition to the needs of pensioners. Next chapter is devoted to demographic ageing and environmental change and called …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta