Bc. Tereza Musilová

Bakalářská práce

Proměny hodnotové orientace časopisů pro mládež :Komparativní obsahová analýza-Bravo a Sedmička pionýrů

Changes in Value Orientations of Teen Magazines : Comparative Content Analysis (Bravo and Sedmička pionýrů)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou hodnotových orientací časopisů pro mládež na pozadí postkomunistické transformace české společnosti. Zabývali jsme se časopisem Sedmička pionýrů (rok 1984/5), který reprezentuje období reálného socialismu a časopisem Bravo (2009), který představuje současnost. Kombinací kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní analýzy se pokoušíme odhalit, jak se spolu …více
Abstract:
This thesis deals with changes in value orientation of two Czech teenage-magazines and examines value changes that are linked with the post-communist transformation in Czechoslovakia (Czech Republic). The study focuses on magazine Sedmička pionýrů (year 1984/5) that represents the real-socialistic period and magazine Bravo (year 2009) representing the modern capitalistic and democratic society. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií