Theses 

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch – Bc. Gabriela Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Gabriela Dvořáková

Diplomová práce

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch

Influencer Marketing on Social Network Instagram focused on Travel Industry

Anotace: Tématem diplomové práce je influencer marketing na sociální síti Instagram se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Cílem práce je zjistit, proč je Instagram v dnešní době důležitá sociální síť pro marketingové účely v oblasti cestování a proč je důležité do marketingové komunikace zapojit influencery, kteří mohou ovlivnit nákupní proces díky komunikaci na Instagramu. Výzkum je založen na hloubkových rozhovorech s influencery, kteří se zaměřují na oblast cestovního ruchu. Další hloubkový rozhovor je uskutečněn přímo s agenturou, která zajišťuje spolupráci mezi influencery a značkami. Výzkum se zaměřuje na vnímání influecer marketingu z pohledu influencerů, na sociální síť Instagram jako nový komunikační kanál pro marketingovou komunikaci a dále se výzkum zaměřuje na to, jakým způsobem se navazují spolupráce mezi influencery a značkou. Na základě výsledků je navržen proces spolupráce mezi značkou a influencery v marketingové kampani na Instagramu a následně navrženo strategické komunikační doporučení pro firmy v oblasti cestovního ruchu.

Abstract: The topic of the master thesis is influencer marketing on the social network Instagram with a focus on travel industry. The aim of the thesis is to find out why Instagram is today an important social network for marketing purposes, and why it is important to involve influencers who can influence the buying process through communication on Instagram. The research is based on in-depth interviews with influencers focusing on tourism and travel content. Another in-depth interview is carried out directly with the agency that ensures cooperation between influencers and brands. The research is based on three parts: influencer marketing from influencer point of view, social medium Instagram as a new communication and cooperation between influencers and brands. Based on research results in the thesis is defined process between brand and influencers on the marketing campaign on Instagram and proposed strategic communication recommendation for brands in the travel industry.

Klíčová slova: influencer marketing, influencer, Instagram, marketingová komunikace, cestovní ruch

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50283 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Gabriela. Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz