Bc. Gabriela Dvořáková

Diplomová práce

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch

Influencer Marketing on Social Network Instagram focused on Travel Industry
Anotace:
Tématem diplomové práce je influencer marketing na sociální síti Instagram se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Cílem práce je zjistit, proč je Instagram v dnešní době důležitá sociální síť pro marketingové účely v oblasti cestování a proč je důležité do marketingové komunikace zapojit influencery, kteří mohou ovlivnit nákupní proces díky komunikaci na Instagramu. Výzkum je založen na hloubkových …více
Abstract:
The topic of the master thesis is influencer marketing on the social network Instagram with a focus on travel industry. The aim of the thesis is to find out why Instagram is today an important social network for marketing purposes, and why it is important to involve influencers who can influence the buying process through communication on Instagram. The research is based on in-depth interviews with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Gabriela. Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe