Veronika BÍLÁ

Bachelor's thesis

Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v MŠ

Methods of drama education for activity with children´s literature - so called "Pavouček Čenda v MŠ"
Abstract:
ANOTACE Hlavním tématem bakalářské práce je zpracování dětského bilderbuchu skrze metody a techniky dramatické výchovy v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části jsou kapitoly, které shrnují základní vymezení dramatické výchovy pro využití v mateřské škole, jež nabízí současná odborná literatura. Dále se věnuje dětské literatuře jakožto …more
Abstract:
ANNOTATION The main topic of the bachelor's thesis is the processing of children's bilderbuch through the methods and techniques of drama education in preschool education. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The content of the theoretical part are chapters that summarize the basic definition of drama education for use in kindergarten, which is offered by the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Eva Gažáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÍLÁ, Veronika. Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v MŠ. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/