Theses 

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce – Tereza ŠPUNDOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tereza ŠPUNDOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Social work with vulnerable groups on the labor market

Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce. Cílem této práce bude zaměřit se na skupinu ohrožených lidí na trhu práce z řad absolventů škol. Záměrem teoretické části práce bude popsat, v čem spočívá sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce, zejména s čerstvými absolventy škol a definovat pojmy sociální práce, ohrožené skupiny na trhu práce, absolventi, trh práce a nezaměstnanost. V praktické části se budu zabývat otázkou uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce. Cílem výzkumné části bakalářské práce bude zjistit, jaké faktory ovlivňují uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce.

Abstract: The theme of my work is social work with vulnerable groups in the labor market. The aim of this work will focus on a group of vulnerable people in the labor market among graduates. The aim of the theoretical part will describe what the social work with vulnerable groups in the labor market, especially with recent graduates and define the concepts of social work, vulnerable groups in the labor market, graduates, labor market and unemployment. In the practical part will deal with the question of employability of graduates in the labor market. The aim of this thesis is to find out what factors influence the employability of graduates in the labor market.

Keywords: sociální práce, sociální pracovník, ohrožené skupiny na trhu práce, absolvent, trh práce, nezaměstnanost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
  • Accessible from:: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Brezina

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36258 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPUNDOVÁ, Tereza. Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 04:49, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz