Mgr. Bc. Michal Baláž

Bakalářská práce

Mezinárodní obchod se zbožím mezi EU a Čínou z pohledu importéra

International Trade between the EU and China from the Perspective of the Importer
Abstract:
This thesis deals with chosen problems of an international trade between the EU and China from the perspective of the importer. Its first chapter is devoted to the private law’s regulation of issues surrounding an international contract for sale of goods. In the second part the author describes and analyzes the public law’s regulation of the creation of legal barriers, which restrict import from China …více
Abstract:
Táto bakalárska práca popisuje a analyzuje vybrané problémy medzinárodného obchodu s tovarom medzi EU a Čínou z pohľadu importéra. Prvá kapitola tejto práce je venovaná súkromnoprávnej úprave okolo medzinárodnej kúpnej zmluvy. V druhej kapitole autor približuje problematiku vzniku právnych bariér obmedzujúcich dovoz z Číny do Českej republiky, antidumpingových ciel, a označeniu tovaru za účelom jeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta