Ing. Lucie Machálková

Bakalářská práce

Česká rozvojová spolupráce s Mongolskem

Czech development cooperation with Mongolia
Anotace:
Předmětem práce je analýza spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem v rámci programu české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem je vysvětlení role Mongolska v české zahraniční rozvojové spolupráci, zda je jeho umístění na seznam prioritních zemí relevantní, a zda rozvojové programy a projekty korespondují s rozvojovými prioritami Mongolska.
Abstract:
This thesis is focused on analysis of czech-mongolian cooperation in the Czech foreign development cooperation. The aim of this thesis is to explain the role of Mongolia in the Czech foreign development cooperation, the relevance of its placement on the list of priority countries and if the development programs and projects are in compliance with the development priorities of Mongolia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií