Natálie Jarušková

Diplomová práce

Kulturní památky a problematika jejich revitalizace; Případová studie Šlechtovy restaurace v Praze / Cultural monuments and an issue of its revitalization; A case study of Šlechtova restaurace in Prague

Anotace:
Diplomová práce Kulturní památky a problematika jejich revitalizace; Případová studie Šlechtovy restaurace v Praze nejprve shrnuje základní informace o kulturních památkách, jejich péči a financování. Následně je věnována kapitola problematice brownfields, která v dnešní době, kdy je kladen čím dál větší důraz na trvale udržitelný rozvoj, nabývá na významu. Na tuto teoretickou část již navazuje část …více
Abstract:
The thesis "Cultural Monuments and an issue of its revitalization; Case study of Šlechtova restaurace in Prague" first summarizes the basic information about cultural monuments, their maintenance and financing. The next chapter is devoted to an issue of brownfields which become increasingly important nowadays, when the higher emphasis is put on sustainable development. This theoretical part is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/25slpl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií