Bc. Petra SOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Areál Karolina v Ostravě - vliv sanace na vývoj znečištění fenoly, benzeny, benzo(a)pyreny, naftaleny a NEL v podzemní vodě

Impact of remediation on development of phenols, benzene, benzo(a)pyrene, naphtalene and NES pollution in groundwater in the area of Ostrava - Karolina
Anotace:
Smyslem této práce bylo zhodnotit sanaci a její vliv na koncentrace organických polutantů v podzemní vodě, které vznikly z bývalých průmyslových aktivit a vytvořily tak podmínky pro vznik staré ekologické zátěže. Z režimního a post-sanačního monitoringu podzemních vod v areálu Karolina a jejím okolí jsem získala informace o stavu a dynamice hlavních organických kontaminantů v ekosystému. Práce je rozdělena …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the area?s remediation and its impact on the concentration of organic pollutants in groundwater, that was caused by past industrial activities and created favorable conditions for old ecological burden. The information on the condition and dynamics of major organic contaminants in the ecosystem was received from Regime and post-remediation monitoring of groundwater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009
Identifikátor: 7723

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Rozehnal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUŠKOVÁ, Petra. Areál Karolina v Ostravě - vliv sanace na vývoj znečištění fenoly, benzeny, benzo(a)pyreny, naftaleny a NEL v podzemní vodě. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny