MUDr. Radek Pikula, Ph.D.

Doctoral thesis

Operační řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru

Operative treatment intraarticular fractures of the proximal humerus
Abstract:
Cílem této práce je porovnání funkčního výsledku jednotlivých metod osteosyntéz i konzervativního řešení s ohledem na věk pacienta. V naší studii jsme si položili 3 otázky. 1. Jsou zlomeniny C 1.1, C 1.2, C 1.3, C 2.1 indikovány ke konzervativní terapii? 2. Jsou zlomeniny C 2.2, C 2.3, C 3.1, C 3.2, C 3.3 pod 65 let věku pacienta indikovány k osteosyntéze úhlově stabilní dlahou? 3. Jsou zlomeniny C …more
Abstract:
The aim of this study is to compare the functional results of operative treatment methods and conservative treatment with respect to the age of patients. In our study, we asked three questions. 1. Are fractures C 1.1, C 1.2, C 1.3, C 2.1 indicated for conservative therapy? 2. Are fractures C 2.2, C 2.3, C 3.1 C 3.2 C 3.3 in patients under the age of 65 indicated for osteosynthesis by locking compression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 12. 2013
  • Supervisor: doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta