Alexandra URBANOVÁ

Bachelor's thesis

Drogy a rodina jako záchranná síť

Drugs and the family as safety net
Abstract:
Téma mé bakalářské práce se shoduje s názvem práce Drogy a rodina jako záchranná síť. Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola bakalářské práce obecně pojednává o závislosti, o jejím vzniku a stručné dělení drog.V druhé kapitole jsem se zaměřila na rodinu, její funkčnost a funkce. Ve třetí kapitole se věnuji tématu rodina jako záchranná síť, kde se zaměřuji na role rodiny v prevenci …more
Abstract:
The theme of my thesis coincides with the name of work: Drugs and family as a safety net. Bachelor thesis is divided into fifth chapters.The first chapter of the bachelor thesis deals with the dependence, the origin and the brief division of drugs.. In the second chapter I focused on family, its functionality and features. The penultimate chapter is devoted to the family as a safety net, which focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

URBANOVÁ, Alexandra. Drogy a rodina jako záchranná síť. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií