Alexandra URBANOVÁ

Bakalářská práce

Drogy a rodina jako záchranná síť

Drugs and the family as safety net
Anotace:
Téma mé bakalářské práce se shoduje s názvem práce Drogy a rodina jako záchranná síť. Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola bakalářské práce obecně pojednává o závislosti, o jejím vzniku a stručné dělení drog.V druhé kapitole jsem se zaměřila na rodinu, její funkčnost a funkce. Ve třetí kapitole se věnuji tématu rodina jako záchranná síť, kde se zaměřuji na role rodiny v prevenci …více
Abstract:
The theme of my thesis coincides with the name of work: Drugs and family as a safety net. Bachelor thesis is divided into fifth chapters.The first chapter of the bachelor thesis deals with the dependence, the origin and the brief division of drugs.. In the second chapter I focused on family, its functionality and features. The penultimate chapter is devoted to the family as a safety net, which focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Alexandra. Drogy a rodina jako záchranná síť. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií