Ing. Jan Stránský

Diplomová práce

REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ LODÍ DPMB a.s.

DPMB Inc. boat battery charging reconstruction
Anotace:
Práce se zabývá problematikou sběru a přenosu dat na lodích. Z lodí se data posílají pomocí bezdrátové komunikace do operátorského pracoviště v přístavu, kde se vyhodnocují. V operátorském pracovišti se dále řídí chod nabíjení jednotlivých lodí. Program pro řízení PLC je psán v prostředí TIA portál. Vizualizační aplikace je vytvořena ve vývojovém prostředí Reliance 4.
Abstract:
The thesis deals with the issue of data collection and transmission on ships. From ships, data are transmitted via wireless communication to the operator's workplace in the port where they are evaluated. At the operating site, the charging of individual ships is controlled. The PLC control program is written in the TIA portal environment. The visual application is created in the Reliance 4 development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stránský, Jan. REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ LODÍ DPMB a.s.. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.