Ing. Jan Stránský

Master's thesis

REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ LODÍ DPMB a.s.

DPMB Inc. boat battery charging reconstruction
Abstract:
Práce se zabývá problematikou sběru a přenosu dat na lodích. Z lodí se data posílají pomocí bezdrátové komunikace do operátorského pracoviště v přístavu, kde se vyhodnocují. V operátorském pracovišti se dále řídí chod nabíjení jednotlivých lodí. Program pro řízení PLC je psán v prostředí TIA portál. Vizualizační aplikace je vytvořena ve vývojovém prostředí Reliance 4.
Abstract:
The thesis deals with the issue of data collection and transmission on ships. From ships, data are transmitted via wireless communication to the operator's workplace in the port where they are evaluated. At the operating site, the charging of individual ships is controlled. The PLC control program is written in the TIA portal environment. The visual application is created in the Reliance 4 development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stránský, Jan. REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ LODÍ DPMB a.s.. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Process Control

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.