Bc. Lenka Vašíčková

Diplomová práce

Komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v seniorském věku

Communication of persons with simultaneous hearing and mental disabilities in old age.
Anotace:
Práce je rozdělena do pěti kapitol a to teoretické a praktické části. Práce se zaměřuje na sluchové postižení, mentální postižení a komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením. Další části se zabývají péčí o osoby se souběžným postižením. V praktické části je zpracováno výzkumné šetření. Cílem této práce je analýza, jak probíhá komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením …více
Abstract:
The work is divided into five chapters and theoretical and the practical part. The work focuses on hearing impairment, mentoly disabled and communication person with simultaneous auditory and mental disabilities. The next part deals with the care of people with simultaneous auditory and mental disabilities. In the practical part is processed in a research investigation. The aim of this work is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta