Bc. Lenka Vašíčková

Master's thesis

Komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v seniorském věku

Communication of persons with simultaneous hearing and mental disabilities in old age.
Abstract:
Práce je rozdělena do pěti kapitol a to teoretické a praktické části. Práce se zaměřuje na sluchové postižení, mentální postižení a komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením. Další části se zabývají péčí o osoby se souběžným postižením. V praktické části je zpracováno výzkumné šetření. Cílem této práce je analýza, jak probíhá komunikace osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením …more
Abstract:
The work is divided into five chapters and theoretical and the practical part. The work focuses on hearing impairment, mentoly disabled and communication person with simultaneous auditory and mental disabilities. The next part deals with the care of people with simultaneous auditory and mental disabilities. In the practical part is processed in a research investigation. The aim of this work is the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta