Pavlína KOLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Analýza výsledků voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v okrese Děčín v letech 1996-2013

Analysis of the results of the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament republic in Decin district in the years 1996-2013
Anotace:
Tématem Bakalářské práce je Analýza výsledků voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v okrese Děčín v letech 1996-2013. Práce hodnotí a rozebírá výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky v Děčíně v letech 1996 až 2013, a to s důrazem na jejich důsledky pro výsledky ve volbách v roce 2013. Teoretická část je věnovaná problematice voleb do Poslanecké sněmovny, volební geografie …více
Abstract:
The theme of the thesis is an analysis of the results of elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in the District during the years 1996-2013. Thesis evaluates and analyzes the results of the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in Decin in the years 1996-2013, with an emphasis on their implications for the results of the elections in 2013. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Pavlína. Analýza výsledků voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v okrese Děčín v letech 1996-2013. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická