Mgr. Jana Němcová

Bakalářská práce

Antropologická analýza kosterních pozůstatků z novověkého hřbitova v Jaroměřicích nad Rokytnou

Anthropological analysis of human skeletal remains burried in Jaroměřice nad Rokytnou
Anotace:
Obsahem práce je antropologické vyhodnocení kosterního souboru 90 jedinců nalezených při archeologickém výzkumu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kosterní pozůstatky byly datovány do období 17. – 18. století a pocházejí z tzv. „nového“ hřbitova, který se přestal používat v roce 1835. Cílem práce byl základní antropologický rozbor pozůstatků, tj. určení pohlaví a odhad věku a výšky postavy. Hodnoceny byly …více
Abstract:
The thesis includes anthropological assessment of skeletal collection of 90 individuals found in archaelogical research in Jaroměřice nad Rokytnou. Human skeletal remains were dated to the 17th – 18th century and they come from the so-called „new“ cemetery, which ceased to be used in 1835. The aim of this thesis was to do the anthropological analysis of remains, such as determination of sex and estimation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Mořkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie