Bc. Michaela Koňaříková

Bakalářská práce

Selected Aspects of the Victorian Era in the Works by A. C. Doyle

Selected Aspects of the Victorian Era in the Works by A. C. Doyle
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ‘Selected Aspects of the Victorian Era in the Works by A. C. Doyle’ se zabývá vybranými aspekty viktoriánské doby. Cílem práce je dokázat, že se nejedná jen o populární detektivní fikci, ale také o spolehlivou literárně-historickou reflexi. Teoretická část popisuje zvolené aspekty; společnost a genderové stereotypy, věda a technika a viktoriánský Londýn versus venkov. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis ‘Selected Aspects of the Victorian Era in the Works by A. C. Doyle’ deals with selected features of the Victorian period. The main goal is to demonstrate that the story is not only popular detective fiction but also a reliable cultural and historical reflection. The theoretical part describes the chosen aspects; namely society and gender stereotypes, science and technology, and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta