Martin ŠAFRÁNEK

Bakalářská práce

Fenomén smíšená bojová umění a jeho návštěvníci

Fenomenon of Mixed Martial Arts and its visitors
Anotace:
Hlavním cílem předložené práce je snaha o lepší porozumění motivací a očekávání, která mají návštěvníci turnajů MMA. Mezi dílčí cíle pak patří snaha o lepší porozumění toho, jak vnímají fanoušci ženské zápasy tohoto rychle se rozvíjejícího sportu. Teoretická část se věnuje základnímu představení MMA, teorii socializace a socializací v bojových uměních. Teoretické znalosti získané při vyhotovování literární …více
Abstract:
The main goal of the presented work is to try to better understand the motivations and expectations that visitors of MMA tournaments have. One of the partial goals is to try to better understand how fans perceive women's matches of this fast-growing sport. The theoretical part deals with the basic introduction of MMA, the theory of socialization and socialization in martial arts. Theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFRÁNEK, Martin. Fenomén smíšená bojová umění a jeho návštěvníci. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie