Bc. Miloš JÁNSKÝ

Master's thesis

Poruchy chování jako sekundární symptom hyperkinetické poruchy

Behavioral disorders as a secondary symptom of hyperkinetic disorders
Abstract:
Diplomová práce se zabývala problematikou poruch chování, jejich etiologií, prognózou a prevalencí a vychází ze současného stavu v ČR. Jejím hlavním cílem bylo zjistit jaký je vztah mezi poruchami výchovně či sociálně podmíněnými a poruchami, které nazýváme poruchy specifické resp. poruchy vycházející z orgánového oslabení (hyperkinetické poruchy, resp. ADD/ADHD). Práce ověřovala jak laickou veřejností …more
Abstract:
The thesis pursue the issue of behavioral disorders, their etiology, prognosis and prevalence, based on the present situation in Czech Republic. Its main target was to find out the relationship between disorders educationally or socially conditioned and disorders which we call specific disorders or more precisely disorders obtained from the organ enfeeblement (hyperkinetic disorder). The thesis verified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Michal Slavík, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JÁNSKÝ, Miloš. Poruchy chování jako sekundární symptom hyperkinetické poruchy. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions