Bc. Tereza Bartáková

Diplomová práce

Firemní identita

Corporate Identity
Anotace:
Diplomová práce vytváří obecný manuál, jak efektivně postupovat při tvorbě firemní identity jako celku. Práce není rozdělená na teoretickou a praktickou část, ale kapitoly obsahují praktické příklady, na které jsou aplikovány teoretické znalosti. Manuál v první řadě vysvětluje zásadní rozdíl mezi pojmy firemní identita a firemní image, oběma je věnována samostatná kapitola. Dále se věnuje jednotlivým …více
Abstract:
Dissertation establishes a general guide on how to effectively proceed in creating corporate identity as a whole. The work isn´t divided into theoretical and practical parts, but the chapters contain practical examples, which are applied theoretical knowledge. In the fisis place manual explains the fundamental difference between the terms of corporate identity and corporate image, both are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace