Theses 

Hermeneutika estetiky v díle P. Ricoeura – Tomáš LESCHAK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tomáš LESCHAK

Bakalářská práce

Hermeneutika estetiky v díle P. Ricoeura

Setkání textu a obrazu

Hermeneutics of aesthetics in the work of P. Ricoeur

Anotace: Úkolem diplomanta bude prozkoumat, vymezit a charakterizovat hermeneutiku estetiky v díle P. Ricoeura, zvláště pak se zaměřením na jeho chápání pojmu mimésis. Tomu budou předcházet klasická díla filosofické estetiky, tedy Aristotelova Poetika a Kantova Kritika soudnosti. Diplomant se pokusí o zpracování vzájemného vztahu mezi světem textu a světem obrazu, k čemuž mu rovněž poslouží dílo H.G. Gadamera. Z tohoto pohledu nastíní hermeneutiku umění skrze hermeneutiku textu.

Abstract: Our task is explore, define and describe P. Ricoeur's hermeneutics of text, especially his meaning of mimesis. This will prevent classical works of philosophical aesthetics by Aristoteles and Kant. We try to parse relation between text and picture, for which we also serve work of H.G.Gadamer. From this perspective we outline hermeneutics of art through hermeneutics of text.

Klíčová slova: filosofie, hermeneutika, filosofie umění, estetika, mimésis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

LESCHAK, Tomáš. Hermeneutika estetiky v díle P. Ricoeura. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:35, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz