Mgr. Barbora Burianová

Bakalářská práce

Problems in Teaching Foreign Languages at Secondary Vocational School

Problems in Teaching Foreign Languages at Secondary Vocational School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výukovými problémy v hodinách cizího jazyka na střední odborné škole. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část zvažuje vlivy rodinného prostředí, školy, osobnosti učitele i studenta samotného a jejich podíl na vzniku těchto obtíží. Praktická část vyhodnocuje informace získané metodami dotazníkového šetření a pozorování mezi studenty a na základě rozhovorů s učiteli …více
Abstract:
The thesis focuses on problems that can appear during the lessons of a foreign language at secondary vocational school. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with influence of the family background, school background, teachers´and students´ personalities and consider their participation in the rise of problems. The practical part analyses the information gained by using questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma