Mgr. Hana Pernicová

Bakalářská práce

Ženské hrdinky v díle Jaroslava Havlíčka

Female heroine in the novel by Jaroslav Havlíček
Anotace:
Anotace Bakalářská práce Ženské hrdinky v díle Jaroslava Havlíčka pojednává o hlavních ženských postavách románů Petrolejové lampy, Ta třetí a Helimadoe. V těchto třech dílech lze najít shodné motivy – motivy oběti, úniku, ale objevíme i naprosto rozdílná nazírání hrdinek na životní styl, na založení rodiny. V práci se zabývám vývojem postav v závislosti na ději, jejich individuálním řešením problémů …více
Abstract:
Annotation Bachelor's thesis Female heroine in the novel by Jaroslav Havlíček denotes about main female characters in novels Petrolejové lampy, Ta třetí and Helimadoe. In these three novels we can find identical motives – motives of a self-sacrifice, motives of an escape, but we also repeal an absolutely different looking on a lifestyle, on a foundation of a family. In the thesis I deal with development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy