Mgr. Petra Břoušková

Bakalářská práce

Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice

Dyscalculia and the next specific learning disabilities in math
Anotace:
Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dyskalkulie a její reedukace. První kapitola se věnuje úvodu do specifických poruch učení. Druhá kapitola pojednává o problematice dyskalkulie obecně. Třetí kapitola se zabývá základními matematickými operacemi, problémům, které při matematických operacích mají žáci a jejich reedukací. Čtvrtá kapitola je výzkumná, kde je popsána práce dvou …více
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis is focused on dyscalculia and its reeducation. First chapter is devoted for introduction to specific learning disabilities. Second part deals about issues dyscalculia widely. Third part deals basics maths operations, problems which pupils have at maths operations and their reeducations. Part fourth is a research where is described work of two pupils with a dyscalculia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy