Mgr. Sabina Spáčilová

Bachelor's thesis

Obraz Bosny a Hercegoviny a její společnosti za rakousko-uherského období v české cestopisné a vzpomínkové literatuře

The Picture of Bosnia and Herzegovina and Its Society at the Austrian-Hungarian Era in Czech Travelogues and Memoires
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je Obraz Bosny a Hercegoviny a její společnosti za rakousko-uherského období v české cestopisné a vzpomínkové literatuře. Zaměřuji se především na to, jak čeští cestopisci vnímali etnicky a konfesionálně promísenou bosenskou společnost, místní zvyky a odlišnosti. Zachycuji rovněž obraz místní přírody, měst a komunikací, to však pouze okrajově.
Abstract:
The topic of my thesis is The Picture of Bosnia and Herzegovina and Its Society at the Austrian-Hungarian Era in Czech Travelogues and Memoires. I focus primarily on the authors’ depiction and evaluation of ethnically and religiously heterogeneous society, local customs, and the differences between them.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 9. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta