Martin Horálek

Diplomová práce

Řízení podpory prodeje jako nástroje marketingové komunikace pro budování značky – případová studie portfolia značek Stock s.r.o

Management of sales promotion as a part of a promotion mix – case study of Stock Plzeň - Božkov ltd. portfolio of brands
Anotace:
Práce se zabývá tématem podpory prodeje, jež je jedním z dominantních nástrojů komunikačního mixu společností v oboru rychloobrátkového zboží. Cílem práce je poskytnout ucelený náhled na problematiku podpory prodeje zahrnující teoretické poznatky o základních typech tohoto marketingového nástroje a jeho dopadech na business, značku i nakupující. Pro dosažení cíle byla zpracována rešerše akademických …více
Abstract:
The thesis covers the topic of sales promotion which is one of the most dominant part of promotion mix in FMCG business. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview on the topic of sales promotion, including theoretical findings about basic types of this tool and its impacts on business, brand and shopper. To achieve this goal the latest academic findings of foreign experts specialising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Martin Machek
  • Oponent: Ondřej Medřický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71915