Bc. Pavel Šíma

Diplomová práce

Jak volí Češi? Test pěti modelů hlavních teorií volebního chování na volbách do Poslanecké sněmovny 2010

How do Czech people vote? A test of five models of main theories of voting behavior on 2010 Chamber of Deputies elections
Anotace:
Volební chování je v České politologii málo zkoumaná oblast. V diplomová práci sumarizuji dosavadní výzkum na tomto poli a rozvíjím jej pomocí aplikace pěti hlavních teorií volebního chování: třídního hlasování, vlivu stranické identifikace, ekonomického hlasování, tematického hlasování a valenčního hlasování. Nejdříve představuji teorie a historii jejich vývoje. Následně zkoumám, jestli je možné skrze …více
Abstract:
Voting behavior is an under researched area of the Czech political science. In my thesis, I summarize existing research in this area and add up to it by the means of applying five major theories of voting behavior to it, namely: class voting, influence of party identification, economic voting, issue voting and valence voting. First, I go over the theories and their development. Then, I examine prospects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií