Bc. Martina Zánová

Master's thesis

Určování struktury proteinů s flexibilními doménami pomocí kryo-elektronové mikroskopie

Determination of high-resolution structures of proteins with flexible domains using cryo electron microscopy
Abstract:
Kryo-elektronová mikroskopie se ukázala jako výkonná a inovativní technika v ob-lasti strukturní biologie, která se používá k určení 3D tvaru biomakromolekul. Mezi vědeckou komunitou si získala zaslouženou oblibu díky relativně snadné přípravě vzorků, schopnosti zachytit studované molekuly v různých konformačních stavech a schopnosti rekonstruovat jejich strukturu v rozlišení blízkém atomu. Kromě toho …more
Abstract:
Cryo-electron microscopy has proven to be a powerful and innovative technique in the field of structural biology that is used to determine the 3D shape of biomacromolecules. It has gained well-deserved popularity among the scientific community due to the relative ease of sample preparation, the ability to capture the molecules under study in different conformational states, and the ability to reconstruct …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2022
  • Supervisor: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
  • Reader: Dr. rer. nat. Hana Nedozrálová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta