Ing. Biljana Đorđević

Disertační práce

The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos

Vliv iontů těžkých kovů na vývoj somatických embryí Abies alba Mill. a Picea abies (L.) H. Karst.
Anotace:
Cílem této práce bylo sestavit testovací systém pro ohodnocení schopnosti Abies alba a Picea abies projít procesem somatické embryogeneze pod vlivem stresu z působení těžkých kovů. Embryogenní kultury různých buněčných linií obou druhů byly pěstovány na médiu obohaceném třemi různými koncentracemi (50, 250 a 500 µM) kadmia (Cd2+) a olova (Pb2+). Odezva byla zaznamenána ve stádiích proliferace, maturace …více
Abstract:
The aim of this work was to set up a test system for investigation of the ability of Abies alba and Picea abies to undergo somatic embryogenesis under the heavy metal stress. Early somatic embryos (ESEs) of different cell lines of both species were grown on media enriched with three different concentrations (50, 250, and 500 µM) of cadmium (Cd2+) and lead (Pb2+). Thus, the response was observed during …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta