Katrin Calábková

Diplomová práce

Zhodnocení využitelnosti alternativních přírodních koagulantů

Utilizability analysis of alternative natural coagulants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti alternativních přírodních koagulantů. Teoretická část diplomové práce je věnována popisu dělení koloidních částic ve vodách, procesu čiření a procesu adsorpce. Praktická část se věnuje vlastnímu laboratornímu experimentu koagulace, kde jako koagulanty sloužili síran hlinitý a alternativní přírodní koagulanty v zastoupení semen čtyř rostlin - Moringy …více
Abstract:
The diploma thesis evaluates the utilizability analysis of alternative natural coagulants. The theoretical part is devoted to describing the different kinds of colloidal particles in water, the process of clarification and the process of adsorption. The practical part deals with the actual laboratory experiment of coagulation, in which aluminum sulfate and natural alternative coagulants from seeds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Silvie Heviánková
  • Oponent: Barbora Špakovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Práce na příbuzné téma