Marcel VANĚČEK

Bakalářská práce

Alergeny v pracovním prostředí

Allergens in the work enviroment
Anotace:
Bakalářská práce na téma alergeny v pracovním prostředí se dělí na dvě části. Na část teoretickou, ve které je popsána problematika alergických onemocnění, alergenů a bezpečnosti práce z obecného hlediska a na část praktickou, ve které je problematika alergických onemocnění vzniklých v přímé souvislosti s pracovním prostředím zobrazena pomocí získaných dat. Byly položeny 4 základní výzkumné otázky …více
Abstract:
The bachelor thesis on allergens in work environment is divided into two parts. The theoretical part, which describes the issue of allergic diseases, allergens and occupational safety from the general point of view and the practical part, in which the issue of allergic diseases arising in direct connection with the working environment is displayed using the data obtained. Four basic research questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Radmila Řepová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANĚČEK, Marcel. Alergeny v pracovním prostředí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 27045f 27045f/2
2. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.