Bc. Tereza Nesvatbová

Master's thesis

Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti

Influence of Attitudes of Students of a Selected Middle School to the Lessons of Music Education to their Music Knowledge
Abstract:
Magisterská diplomová práce nese název Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti. Tato práce je koncipována jako kvantitativní výzkum. Pohybuje se tedy v oblasti hudební sociologie, hudební psychologie a hudební výchovy. Práce zjišťuje základní postoje studentů k výuce hudební výchovy, jejich názory na samotnou výuku, jejich hudební preference a …more
Abstract:
Our topic is Influence of Attitudes of Students of a Selected Middle School to the Lessons of Music Education to their Music Knowledge. This master thesis is conceived as quantitative research. It lies in areas of music sociology, music psychology and music education. Our thesis reconnoitres main attitudes of students towards lessons of music education, their opinions to the education, their music …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta