Jana ŠPANÍKOVÁ

Diplomová práce

Multikulturní kompetence v sociální práci

Multicultural Competences in Social Work
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je deskripce konceptu multikulturalismu, analýza multikulturních kompetencí v sociální práci a identifikace silných a slabých stránek těchto kompetencí u sociálních pracovníků. V teoretické části je nastíněn multikulturalismus v kontextu teoretických východisek a taktéž jsou rozebrány kompetence v kontextu sociální práce s klienty odlišného etno-kulturního původu. V …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a description of multiculturalism concept, multicultural competences in social work analysis and identification of stengths and weaknesses of these social workers competencies. Multiculturalism is outlined in the context of its theoretical grounds and the concept of competeces is analysed. In the practical part the multicultural competences (including their strong …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPANÍKOVÁ, Jana. Multikulturní kompetence v sociální práci. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií