Jana ŠPANÍKOVÁ

Master's thesis

Multikulturní kompetence v sociální práci

Multicultural Competences in Social Work
Abstract:
Cílem předložené diplomové práce je deskripce konceptu multikulturalismu, analýza multikulturních kompetencí v sociální práci a identifikace silných a slabých stránek těchto kompetencí u sociálních pracovníků. V teoretické části je nastíněn multikulturalismus v kontextu teoretických východisek a taktéž jsou rozebrány kompetence v kontextu sociální práce s klienty odlišného etno-kulturního původu. V …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a description of multiculturalism concept, multicultural competences in social work analysis and identification of stengths and weaknesses of these social workers competencies. Multiculturalism is outlined in the context of its theoretical grounds and the concept of competeces is analysed. In the practical part the multicultural competences (including their strong …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015
Accessible from:: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPANÍKOVÁ, Jana. Multikulturní kompetence v sociální práci. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií