Bc. Eliška Novotná

Bakalářská práce

Výživové zvyklosti plavců - vytrvalců

Nutrition conventions of long- distance swimmers
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou výživy v dálkovém plavání. Charakterizuji plavání a plavecký výkon a zabývám se výživou a jejími složkami. Doporučuji vhodná výživová opatření pro dálkové plavání. Na závěr vyhodnocuji výzkum výživových zvyklostí u dálkové plavkyně se správnými doporučeními.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of nutrition in long-distance swimming. Defines swimming and swimming performance and deal with nutrition and its components. Recommends appropriate dietary measures for long-distance swimming. In conclusion, evaluate research the dietary habits of long-distance swimmer correct recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií